Artık Evde Bakım Maaşı Verilecek

Evde Bakım Aylığı Bin Tl Olacak
Pek yaşlı ya da herhangi bir özrü olup ihtiyaç sahibi olan insanların bakımını üstlenmiş ve işte bu kişilerin bakımı ila ilgilenen kişilere dairede bakım maaşı ödenmektedir. Bu gelir devlet tarafıyla verilmekte ve şimdi itibari ile beraber 924 Türk lirası. 2017 yılına girecekken bir müjde geldi aynı zamanda hanede bakım maaşına yeni bir yıl ile beraber Yüzde8 zam getiriliceği bildirildi. Söz konusu zam ile beraber Evde Bakım Maaşı 1000 Türk lirası Olacak . Milletin büyük bölümü kesimi şimdilerde bu tarzda bir uygulamadan habersiz olduğu gayesiyele söz konusu yazıyı okuyan bireylerin etraflarında bu şekilde olan insanlara öğütte bulunarak, devletin yapmış bulunduğu bu avantajdan faydalanmalarını söylemiş olmaları mühimdir. Şimdiye kadar 500 bin birey işte bu fırsattan faydalansa da memleketimizde maateessüf pek çok fert bu uygulamadan habersiz.
Devletin vermiş olduğu işte bu maaştan web sayfamızı takip edenlerin haberleri vardır aynı zamanda ne şekilde alınacağı hususunda bile bilgilendirmeleri bir süre önce yazmıştık. Fakat çok yeni okuyucularımız için tekrar etmekte fayda vardır. Dairede bakma aylığı alabilmek gayesiyele hanede ihtiyaç sahibi şahsın tam teşekküllü herhangi evde bakım maaşı 1000 lira bir hastaneden sağlık heyet raporu alması zorundadır ve de böyle rapor neticesi Yüzde elli aynı zamanda üstü bir engelinin bulunduğuna ilişkin yazı var olması gereklidir. Aynı zamanda işte bu rapor içinde adı geçen “ağır engelli” kısmında da evet onayının yer alması gerekir. Bu işlemin yanı sıra öbür bir bilgi de; hanede ihtiyaç sahibi durumdaki şahsın yaşamış olduğu hanede bulunan şahısların maaşlarının, hane halkından bulunan birey başına düşen gelirin 607 TL ’den az olması zorundadır. Söz gelimi hanede Beş birey var ise, çalışanların maaşları toplanır ve beşe bölünür ortaya çıkan sayı 606.95 Lira ’den düşük ise söz konusu aylığı alma hakkı kazanırsınız. Evde bakma aylığı özrü bulunan bulunan insana değil bakımını üstlenen kişiye verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *